Tehtävä: Koulutuksemme ja valmennuksemme


Valmennuksemme on hyvin käytännönläheisiä. Koulutuksen aikana käytämme esimerkkejä todellisista tilanteista tai erilaisia simuloituja harjoituksia, joiden tarkoitus on havainnollistaa toimintaa eri näkökannoilta. Näitä esimerkkejä analysoidaan ja niistä keskustellaan yhdessä. Tavoitteena on antaa valmennettaville mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa omassa työympäristössään.

Aihealueet ovat yhteistyö, ajanhallinta ja projektityöskentely. Näistä aiheista voimme koostaa joustavia ja tarvelähtöisiä valmennuskokonaisuuksia. Koulutuksemme ovat varmasti erilaisia!

Katso lisää yhteistyö- tai osuuskuntakoulutuksiemme sisältöä tästä linkistä.